Lojalnost na višem nivou

Find Loyalty platforma Vam pruža mogućnost da učite od Vaših potrošača i podignete njihovu lojalnost na viši nivo.

FIND LOYALTY PLATFORMA

kreirajte svoj program lojalnosti

FAQ

U okviru Find Loyalty Back Office portala omogućen je uvid u broj Vaših lojalnih potrošača koji posećuju konkurentske prodavnice.

Na osnovu Vaše šeme lojalnosti definišu se poeni koje će potrošači dobiti ukoliko posete ili prate određeni događaj, kao i nagrada koju će dobiti ukoliko skupe definisan broj poena za tu nagradu. Potrošači prikupljaju poene posećivanjem ili praćenjem događaja Vaše kompanije. Kada skupe dovoljan broj poena mogu da poruče artikle koje ste Vi definisali kao nagrade.

Find Loyalty platforma Vam omogućava pristup Power BI izveštajima koji će biti prilagođeni Vašim potrebama. Između ostalog efikasnost ovih izveštaja ogleda se u činjenici da pored web-a, im možete pristupiti i preko mobilnog telefona.

Find Loyalty Virtual POS mobilna aplikacija omogućava Vašim operaterima da dodaju i oduzimaju poene potrošačima, kao i da provere trenutno stanje poena određenog potrošača u datom trenutku.

Find Loyalty platforma Vam pruža vredne informacije vezane, kako za Vaše kartice, tako i za ponašanje Vaših potrošača. Takođe, Find Loyalty platforma Vam pruža uvid u izveštaje kojima možete da pristupite i preko mobilnog telefona. Zahvaljujući geofencing servisu imate mogućnost da obavestite svoje potrošače o akcijama i popustima u vidu push notifikacije na mobilnom telefonu.

Zatražite demo

1. Registrujte se

2. Preuzmite našu aplikaciju

Get Find Loyalty Virtual Pos on Google Play
Find Loyalty logo icon Find Loyalty mobile app